Home » What aspects of the design can a client customize? We offer extensive customization options for our units at three distinct levels: -…

What aspects of the design can a client customize? We offer extensive customization options for our units at three distinct levels: -…

What aspects of the design can a client customize?
We offer extensive customization options for our units at three distinct levels:
– first, simple modifications like changes in color schemes, accessories, and appliances,
– second, structural adjustments such as altering unit dimensions or adding architectural features, which may involve additional engineering and costs,
– third, complete bespoke designs, leveraging our expertise in architecture, hospitality, and prefab technology.
All of them to fulfill any specific vision our clients have.

< Jakie elementy projektu może dostosować klient?
Oferujemy szerokie możliwości dostosowywania naszych jednostek na trzech różnych poziomach:
– po pierwsze, proste modyfikacje, takie jak zmiany w kolorystyce, akcesoriach i urządzeniach,
– po drugie, dostosowania konstrukcyjne, takie jak zmiana wymiarów jednostki lub dodanie elementów architektonicznych, co może wiązać się z dodatkowymi pracami inżynieryjnymi i kosztami,
– po trzecie, kompletne projekty na zamówienie, wykorzystując naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie architektury, hotelarstwa i technologii prefabrykatów.
Wszystko to, aby spełnić każdą konkretną wizję naszych klientów.

łowy

Tiny living • Dom na kołach • Dom całoroczny • Tiny house design • Individually designed house • Dom mobilny na sprzedaż • Custom design • Prefabricated mobile house • Tiny houses Poland • Tiny houses Germany • Prefabrykowane domy na zamówienie • Polski producent domów drewnianych

Similar Posts