Home » The first prototype is now 6 years old and we kept it for ourselves. It has changed our work and our free time – it allows us to be closer to the nature….

The first prototype is now 6 years old and we kept it for ourselves. It has changed our work and our free time – it allows us to be closer to the nature….

The first prototype is now 6 years old and we kept it for ourselves. It has changed our work and our free time – it allows us to be closer to the nature. Experimentally, we left the thermowood facade unprotected, it ages beautifully and records the passage of time. Bio-insulations made of wood fibers and sheep wool maintain a healthy indoor climate. We have several types of houses now, but that’s where it started.

< Pierwszy prototyp ma już 6 lat i zatrzymaliśmy go dla siebie. Zminił naszą pracę i nasz czas wolny – pozwala być bliżej natury. Eksperymentalnie elewację z termodrewna pozostawiliśmy niezabezpieczoną, pięknie starzeje się, zapisuje upływający czas. Bio izolacje z włokna drzewnego i wełny owczej utrzymują wciąż zdrowy klimat wewnątrz. Mamy teraz kilka typów domów, ale zaczęło się właśnie od tego.

Similar Posts