Home » Before the winter comes: > be sure that the anti-freezing water installation is turned on. REDUKT houses are equipped in anti-freezing…

Before the winter comes: > be sure that the anti-freezing water installation is turned on. REDUKT houses are equipped in anti-freezing…

Before the winter comes:

> be sure that the anti-freezing water installation is turned on.
REDUKT houses are equipped in anti-freezing water installation to protect water pipes, valves and a tank from damages. Heating cables in gutters are also an additional option. This is our “winter package”. The system turns on automatically when the temperature drops below the temperature set on the controller. Check if the system is connected to the network and if the appropriate activation temperature has been set.

If you do not use your house in winter:

> drain the water from the water installation
If your house is used only as a summer residence and you won’t use it in winter, be sure to drain the water from the water installation before the temperature drops below zero. The excessive water pressure may exceed the pipes’ structural capacity to withstand force, leading to a sudden burst.
If you have an off-grid house equipped with a water tank, empty it along with the entire installation.

< Zanim nadejdzie zima: > sprawdź czy masz włączony system przeciw zamarzaniu wody.
Aby zapobiec zamarzaniu wody w rurach (a czasem też w rynnach), w domach REDUKT stosujemy system automatycznego zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego w postaci otulin i przewodów ogrzewających – tzw. “Pakiet zimowy”. System załącza się automatycznie, gdy temperatura spada poniżej ustalonej przez nas na sterowniku. Sprawdź, czy system podłączony jest do sieci i czy została ustawiona odpowiednia temperatura załączenia.

Jeśli nie korzystasz z domu zimą:

> spuść wodę z instalacji wodnej.
Twój dom funkcjonuje wyłącznie jako letniskowy i nie korzystasz z niego zimą? Koniecznie spuść wodę z instalacji wodnej zanim temperatury spadną poniżej zera. Gdy dojdzie do zamarznięcia wody w rurach, ciśnienie wewnątrz rur może spowodować ich pęknięcie.
Jeśli masz dom off-gridowy wyposażony w zbiornik wody, opróżnij go wraz z całą instalacją.

łoroczny

Prefabricated mobile house • Cabin living ideas • Winter protection • Tiny house tips • Living tiny tips

    Get a Quote

    Interested in this Tiny House. You are only one step away from your dream Tiny House. Please give us some information and get a quote from the company that builds this Tiny House.

    Don't forget to confirm your email. We will send you a verification email.

    Similar Posts