Home » 🇬🇧 Our REDUKT houses can be detached from the trailers. We call this functionality the “CARGO package” and it consists of…

🇬🇧 Our REDUKT houses can be detached from the trailers. We call this functionality the “CARGO package” and it consists of…

🇬🇧 Our REDUKT houses can be detached from the trailers. We call this functionality the “CARGO package” and it consists of steel reinforcements in the floor enabling the house to be lifted, an approved connection of the load (house) to the trailer during transport, and special elements that secure the house to the trailer when parked.

< 🇵🇱 Nasze domy REDUKT można odłączyć od przyczepy. Tę funkcjonalność nazywamy “pakietem CARGO” i składają się na niego stalowe wzmocnienia w podłodze umożliwiające podniesienie domu, homologowane połączenie ładunku (domu) z przyczepą na czas transportu oraz specjalne elementy mocujące dom do przyczepy podczas postoju. Dom na kołach • Jak przewieźć dom • Mobile home • House on a trailer • Tiny house construction • Tiny house on wheels design • Anhänger •

    Get a Quote

    Interested in this Tiny House. You are only one step away from your dream Tiny House. Please give us some information and get a quote from the company that builds this Tiny House.

    Don't forget to confirm your email. We will send you a verification email.

    Similar Posts