Home » https://mobihouse.pl/pl/oferta-tiny-house/ 🇵🇱 Tiny house z peĹ‚nopojazdowÄ… homologacjÄ… zarejestrowanÄ… jako przyczepa…

https://mobihouse.pl/pl/oferta-tiny-house/ 🇵🇱 Tiny house z peĹ‚nopojazdowÄ… homologacjÄ… zarejestrowanÄ… jako przyczepa…

https://mobihouse.pl/pl/oferta-tiny-house/

🇵🇱 Tiny house z pełnopojazdową homologacją zarejestrowaną jako przyczepa kempingowa? Tak! Jako jedyna firma w Polsce mamy takie rozwiązanie w ofercie! Co to oznacza? Zarejestrowanie domku jako przyczepa kempingowa daje możliwość posiadania ubezpieczenia AC/OC również na domek, a nie tylko na samą przyczepę! Ubezpieczenie w trakcie podróży jak i użytkowania.

🇬🇧 Tiny house with full-vehicle approval registered as a caravan? Yes, we are the only company in Poland to offer such a solution! What does it mean? Registering the house as a caravan gives you the opportunity to have AC/OC insurance also for the house, not just for the caravan itself! Insurance during travel as well as use.

build design

Similar Posts